Om FNs Kommission för Hållbar Utveckling – CSD

Här kommer den utlovade bakgrunden till vad CSD är och hur det fungerar:

Vid världskonferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992 fick FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) i uppgift att vara det centrala organet inom FN för uppföljning av konferensens resultat – bland annat Agenda 21. Handlingsprogrammet Agenda 21 innehåller 40 kapitel uppdelat i fyra olika avsnitt: sociala och ekonomiska dimensioner, bevara och förvalta resurser, stärka viktiga samhällsgrupper samt medel för genomförande.

CSD:s arbetsprogram utgår från olika fastställda teman i tvåårscykler. Under jämna årtal, de så kallade översynsåren, ska CSD fokusera på framsteg och utmaningar i genomförandet av åtaganden från Rio och Johannesburg. Ojämna årtal, de så kallade policyåren, sker förhandlingar om policyrekommendationer för att påskynda genomförande av Agenda 21 och genomförandeplanen från Johannesburg. I år är det alltså ett policyår och de ämnen som behandlas denna tvåårscykel är:

  •  Transport
  •  Kemikalier
  •  Avfallshantering
  •  Gruvdrift
  •  Hållbar konsumtion och produktion

I Agenda 21 slås det fast att allmänhetens deltagande i processen är av yttersta vikt för att uppnå hållbar utveckling, och därför så inrättades Major Groups-systemet. Major Groups är nio grupper som ska representera olika samhällsintressen. De nio grupperna är kvinnor, ursprungsbefolkning, ideella organisationer, lokala myndigheter, arbetare och facket, näringsliv, forskning och teknologi, jordbrukare och så barn och ungdomar som representeras i FN genom Youth Caucus.

Jag representerar LSU – Sveriges ungdomsorganisationer i såväl Youth Caucus som i den svenska regeringsdelegationen. Mitt fokus kommer att vara kemikalier och ungdomsperspektivet (kommer återkomma till detta).

/Johanna

CSDs hemsidaMer info finns på CSDs hemsida

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s