Förenta nationernas dag

Idag uppmärksammas FN-dagen runt om i världen och vi firar ett gemensamt arbete för mänskliga rättigheter, fred och ett hållbart samhälle. Vi firar att FN är ett forum där världens länder i mer än 60 år har kunnat mötas och diskutera de stora framtidsfrågorna och att det arbetet fortfarande pågår. Under nästa år kommer vår generations ödesfråga – hur vi alla ska kunna leva bra, idag såväl som imorgon – att lyftas på FN-konferensen om hållbar utveckling, även kallad Rio+20.

Det första steget mot Rio+20 togs på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972, som också var första gången miljöfrågan diskuterades internationellt. Först tjugo år senare, och då i Rio de Janeiro, började man diskutera hållbar utveckling. Konferensen 1992 blev historisk och världens länder lyckades nå samförstånd kring bland annat principer för arbetet med hållbar utveckling, handlingsplanen Agenda 21 och klimatkonventionen.

Nu har det blivit dags att åter samla våra gemensamma krafter för att möta de nya utmaningar vi står inför. På Rio+20 ska bland annat frågan om en global övergång till en grön ekonomi behandlas. Konferensen kommer att diskutera frågan om hur vi tillsammans kan skapa en utveckling där miljö och ekonomi behandlas som en gemensam fråga istället för att ställas mot varandra. Därför är det viktigt att komma ihåg att Rio+20 inte är en miljökonferens utan en konferens som handlar om hur vi vill att hela vårt samhälle ska utvecklas i framtiden. För att uppmärksamma det här och dessutom visa på hur angelägna frågorna är bör i första hand inte statssekreterare eller ministrar synas på Rio+20, utan statschefer. Vi vill därför uppmana alla att skriva under namninsamlingen gamechange2012.org, startad av brasiliens ungdomsrörelse inför Rio+20 och som kräver att statschefer ska närvara vid konferensen.

Diskussionerna på Rio+20 kommer att vara av stor vikt både för vår ekonomi och vår miljö de närmaste tio, tjugo och femtio åren. Det säger sig självt att de här diskussionerna ska föras av ländernas högsta politiska ledarna. Men inte utan att vi andra också har något att säga till om, eftersom Rio+20 är därför av betydelse för hela jordens befolkning.

Det innebär att den är viktig för närmare sju miljarder människor, varav hälften är under 25 år. För oss unga är beslut som gäller en hållbar utveckling beslut som påverkar hur våra liv kommer att se ut en lång tid framöver. Därför är ungas arbete, som ofta är organiserat genom ungdomsorganisationer, en stor resurs. Det kan handla om allt från nya perspektiv, till kreativa idéer till att bevaka att beslut fattade på internationell nivå faktiskt genomförs.

Idag är det FN-dagen och 223 dagar kvar till Rio+20. Fortfarande finns det tid att påverka våra ledare så att de tar Rio+20 på allvar och ser till att det leder till överenskommelser och faktiskt resultat.

Johanna Salmi LSU – Sveriges ungdomsorganisationers representant i FN:s Kommission för hållbar utveckling (CSD-19) 2011

Malin Johansson LSU – Sveriges ungdomsorganisationers representant i FN:s generalförsamling (UNGA) 2011

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s