Befolkningskommissionen

Sedan i måndags har jag varit i New York på den 45e sessionen av Befolkningskommissionen (UN Commission on Population and Development, aka CPD). Årets tema är ”Youth and adolescents”, vilket motiverar att länderna ska inkludera ungdomsrepresentanter i sina delegationer.

Den svenska delegation består av Fredrika Ornbrant, Anna Wrange, Karin Nilsson, Evelina Johansson och jag själv. Vi sammanträder varje morgon kl 08.00 på Sveriges ständiga representation där ansvar delas ut kring vem som ska täcka vilka möten och sammanträden under dagen. Sedan följer mellanstatliga förhandlingar mellan Sverige och Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Storbrittanien, Frankrike och Nederländerna. Kl 10.00 återupptas sammanträdet i plenaren där länderna har möjlighet att hålla anföranden och uttrycka sina officiella ståndpunkter kring frågorna som berör kommissionens ämnen.

De frågor som diskuterats mest har varit ungas rätt och möjlighet till utbildning och arbete, till sexuella och reproduktiva rättigheter såsom rätt till sexualundervisning, preventivmedel, abort och rätten över den egna kroppen vilket även innefattar att själv få fatta beslut om när/om man vill gifta sig, med vem och när/om man vill ha barn. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar åtminstone delar av arbetet för flera delegationer, där flickors och unga kvinnors särskilt utsatta situation ofta lyfts fram i texter och tal. Flickor och unga kvinnor utsätts ofta för våld och sexuella övergrepp, är mer utsatta för sexuellt överförbara sjukdomar såsom HIV/AIDS, gifts ofta bort i unga år, riskerar att dö i unga år under förlossning pga bristande mödravård och tvingas lämna skolan för att ta hand om hem och barn. Jämställdhet är utan tvekan en av de absolut viktigaste utvecklingsfrågorna, och flickors och unga kvinnors bristande rättigheter bör vara en given prioritering när ungdomar står på dagordningen.

De mest kontroversiella frågorna handlar om sexuella och reproduktiva rättigheter, särskilt längre ner i åldrarna. Men med tanke på att puberteten börjar så tidigt som i 8-årsåldern i vissa länder är det fullt rimligt att införa viss sexualundervisning för 10-åringar i skolan. Detr viktigt att veta vad som händer med sin kropp, och barn och unga har rätt till vetenskapligt grundad och säker information för att kunna göra informerade val- oavsett vilken aspekt i livet det handlar om. Även HBTQ-frågorna är känsliga, kanske föga förvånande men väldigt beklagligt att vi inte nått längre. Opassande och diskriminerande uttalandet förekommer med jämna mellanrum, och man når sällan längre än att tala om ”sexual orientation and gender identity”.

Jag har givetvis drivit ungdomsinflytande särskilt mycket, för att skärpa upp formuleringarna kring ungdomars roll i beslutsfattandet. På det området kan det konstateras att det är mycket snack och lite verkstad. Till och med vissa av de minst demokratiska länderna i världen har i sina tal framfört att man värnar ungdomsinflytandet- vilket uppenbarligen inte stämmer i länder där yttrandefriheten begränsas, organisering kontrolleras och oliktänkande bestraffas.

Arbetet fortsätter, och jag håller tummar och tår för att vi ska lyckas ro hem en progressiv resolution som kan förbättra ungdomars villkor världen över.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s