Rio+20 – Hur går det med förhandlingarna?

Nå, hur går det med förhandlingarna inför Rio+20? Jorå, mer eller mindre har de brutit samman och med en månad kvar till det faktiska mötet behövs alla optimistiska krafter som finns att tillgå. Liksom i många förhandlingssammanhang blir parternas misslyckande snudd på komiskt. Den nitton sidor långa text som i januari lades fram som Zero Draft växte till okontrollerbara 270 sidor efter att alla gjort sina tillägg och kommentarer till andras tillägg. Försök har gjorts för att försöka korta ner och förtydliga texten, man lyckades ner till 156 sidor, sedan tog det stopp.

Inom grön ekonomi präglas fortfarande både text och förhandling av själva begreppet. G77 är fortsatt skeptiska medan USA snudd på vill ersätta “hållbar utveckling” med just grön ekonomi. I övrigt fokuserar G77 främst på att definiera allt som en grön ekonomi inte får innebära för länder under utveckling som exempelvis hinder för produktion och utveckling. Algeriets representant sägs ha ställt sig upp och sagt, med en kritisk udd riktad mot USA och EU: Om nu grön ekonomi är så bra, varför appliceras det inte i Grekland och Spanien?

Vad gäller det förslag om hållbarhetsmål, SDGs, som lades av Guatemala och Colombia, så råder i princip enighet kring att sådana bör instiftas. USA är dock fortfarande något skeptiska och vill istället titta på utvecklingsagendan efter 2015, då millenniemålen löper ut. Men såklart finns det oenigheter här också. Ska det innebära restriktioner för låginkomst eller medelinkomstländer eller ska det bara vara finansiella åtaganden för de rika länderna? G77 vill dessutom helst ha en mellanstatlig process vid uppföljandet av målen medan EU och USA helst vill se en generalsekreterarledd process.

Frågorna handlar också om huruvida man ska instifta ett helt nytt hållbarhetsråd (Sustainability Council) eller om man ska bygga på existerande Ecosoc (Economical and Social Council) G77 vill helst bygga på ett existerande och det är också det det lutar åt i nuläget. En annan het fråga inom det institutionella ramverket är ju också huruvida UNEP ska uppgraderas till ett specialiserat fackorgan. Det är EU:s absoluta hållning medan USA, Kanada och Ryssland är emot och även det verkar allt mer avlägset.

Så vad händer nu?

För att försöka rädda åtminstone en liten del av de havererade förhandlingarna har ytterligare en förhandlingsvecka satts in i slutet av maj/början av juni. Den 22 maj kommer även en helt ny text ut. Ja, du såg rätt. Ordförandena för förhandlingarna har fått i uppdrag att utifrån det som hittills hänt utforma en helt ny (förhoppningsvis kortare) text för att få olika parter att mötas. Representanter från svenska delegationen som hade dialogmöte på UD i onsdags berättar att någon cynisk diplomat uppgivet konstaterat att den text som kommer den 22 maj antagligen är samma nitton sidor som presenterades i januari.

Vad gör MGCY?

Trots hopplösa förhandlingar jobbar Major Group of Children and Youth (MGCY) vidare. Arbetsgruppen som följer förhandlingarna om grön ekonomi har delat in sig i två undergrupper: gröna jobb för unga och utbildning för hållbar utveckling. Det är dessa två huvudområden som MGCY kommer fokusera på inom grön ekonomi, men det har också bildats en annan subgrupp med fokus på naturresurser. Där inkluderat exempelvis jordbruk, hav, skog och biodiversitet. Förhoppningen är att kunna koppla alla dessa till de större huvudområdena. Anledningen till att jag nämner denna undergrupp lite extra är inte bara att jag varit med och startat den utan framför allt för att just dessa resursfrågor nu börjar försvinna ur förhandlingarna. Med tanke på att skogsprinciperna och konventionen för biologisk mångfald från Rio -92 såklart även ligger till grund för detta möte är det väldigt illavarslande. Därför känns det extra viktigt att lyfta fram just dessa områden som ett komplement till de andra. (Ni får ursäkta att min identitet som Fältbiolog ibland lyser igenom mer än vanligt)

Andra områden som sakta men säkert börjar fokuseras allt mindre på är SDHR-frågor, det vill säga mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratifrågor i hållbar utveckling. Kanske något mer kopplat till LSU och den sociala hållbarhet som varit fokus på senare tid. Hur man väljer att  prioritera och kompromissa i den nya texten får vi se den 22 maj. Mycket spännande kort sagt.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s