LSU – Pressmeddelande

De representerar Sveriges unga i FN 2014

Joanna Blossner och Paulina Nybratt Sandin har utsetts att representera Sveriges unga i FN 2014. De kommer att delta i de svenska regeringsdelegationerna till FN:s generalförsamling respektive FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. Representanterna är utsedda av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och uppdragen sträcker sig över hela 2014. 

LSU utser årligen representanter till olika FN-sammankomster samt till EU-möten. LSU vill på så vis öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga, ha inflytande och makt även på internationella arenor. Årets två representanter till FN är nominerade av Utrikespolitiska Förbundet och KFUM.

Joanna Blossner, FN:s generalförsamling

Joanna Blossner är engagerad i Utrikespolitiska Förbundet Sverige där hon är aktiv som styrelseledamot på lokal nivå. Hon kommer att delta när FN:s generalförsamling möts i New York i oktober 2014. Joanna Blossner är 22 år, kommer från Stockholm och studerar på Stockholms Universitet.

Idag är hälften av jordens befolkning unga, och det är som för alla grupper av stor vikt att vi får vara delaktiga och ses som en resurs vid beslutsprocesser på alla nivåer. Som representant för Sveriges ungdomsorganisationer vill jag bidra med ett ungdomspolitiskt perspektiv och jobba för ökad makt och delaktighet för unga i världen. Inflytande är en förutsättning för att kunna tillvarata sina mänskliga rättigheter och säkerställa en hållbar utveckling. Det kommer att bli ett otroligt spännande år fyllt av diskussioner med Sveriges ungdomsorganisationer för att sedan driva våra gemensamma frågor i FN, säger Joanna Blossner.

Paulina Nybratt Sandin, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling.

Paulina Nybratt Sandin är aktiv i KFUM och arbetar framför allt med jämställdhetsprojektet Modiga Tjejer som syftar till att stärka unga tjejer att våga kräva sina rättigheter. På hemmaplan är hon även engagerad i Amnesty International där hon suttit i Göteborgs distriktsstyrelse med ansvar för kampanjarbete. Hon deltar i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i New York i juli 2014. Paulina Nybratt Sandin är 24 år, är uppväxt och bor i Göteborg.

Den globala demografin har målats om och den unga andelen av jordens befolkning är större än någonsin. Unga måste därför ges plats att göra sin röst hörd kring frågor som berör vår tillvaro. För att hållbar utveckling ska kunna uppnås krävs en hänsyn till dess sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Dock faller den sociala dimensionen ofta i glömska. Jag är övertygad om att det är kring den sociala aspekten som unga har störst förmåga att frambringa en kreativ och nyanserad bild av tillvägagångssätt för en global hållbar utveckling. Ungas röst bör därför vara en drivkraft för att post 2015-agendan ska kunna få större genomslagskraft än vad millenniemålen fått, säger Paulina Nybratt Sandin.

Kontakt

Olle Svahn
Projektledare, politik och påverkan
olle.svahn(a)lsu.se
0734 – 60 56 75

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/de-representerar-sveriges-unga-i-fn-2014-948089

Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Följ LSU:s arbete på Facebook - LSU och Twitter - LSU.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s