Migration är ett viktigt medel för utveckling och utveckling är ett viktigt medel för migration!

Under dagen har jag varit delaktig i ett planeringsmöte inför Global forum för migration och utveckling (GFMD) på UD tillsammans med en härlig grupp ungdomar från LSU, Fryshuset och UNICEF. Forumet som funnits sedan 2007 har i år Sverige som ordförandeland för mötet som kommer att besökas av 750 deltagare från 150 länder den 12-16 maj. Mötet har som utgångspunkt i vilka möjligheter som migration ger för att skapa utveckling, men lika väl uppmärksammas hinder för migration. GFMD:s målsättning är därför att minska hindren och öka möjligheterna för migranter och ser hur viktig migranters roll är för utveckling. Under Sveriges ordförandeskap har civilsamhället fått en större roll att påverka agendan för mötet och deltar i planeringen. Det är här jag som ungdomsrepresentant kliver in i processen. I den konstellation vi unga sitter i idag utgör den första ungdomsgruppen som någonsin släpps in i detta forum. Vi är pionjärer och skriver historia!

Mötet introducerades av anföranden från Minna Ljunggren statssekreterare åt migrationsminister Tobias Billström, och Eva Åkerman Börje Sveriges ambassadör för ordförandeskapet.  Det talades om varför migration utgör en viktig roll för utveckling, vad regeringen gör på området och varför ungas röst är en viktig kraft i att driva frågan vidare. För att ge er en inblick i hur migrationen ser ut i världen idag kan en säga att av världens ca sju miljarder människor beräknas nästan var sjunde person vara en migrant, antingen genom att ha bosatt sig utanför sitt födelseland (214 miljoner) eller genom att ha flyttat inom sitt eget land (750 miljoner). 35 miljoner av de internationella migranterna är under 20 år. Globalt uppskattas syd-syd migration, dvs migration från ett låginkomst- eller medelinkomstland till ett annat vara ungefär lika stor som syd-nord migration, dvs migration från ett låg- eller medelinkomstland till ett höginkomstland. Migration har en viktig roll för utveckling genom att remitteringar, när migranter skickar hem pengar till släkt och vänner i sitt ursprungsland,  är så mycket som 414 miljarder dollar, vilket är 3 gånger mer än det internationella biståndet. Minna påpekar hur det behövs skapas regelverk för välkomnande av migration. Nu blir det upp till bevis för oss att ta tillfället i akt att föra fram våra åsikter och sätta en agenda där unga migranter synliggörs!

Ett energiknippe höll under dagen en där vi gruppvis diskuterade egna upplevelser av migration och de största hindren för migration för att sedan komma fram till ett gemensamt fokus som vi ungdomar kommer att framföra och puscha politikerna att efterfölja! Vi stötte och blötte definitionen av migranter. Diskussionen kretsade framför allt kring hur olika typer av migration värderas olika i samhället, hur bilden av migration genomsyras av steroetyper och fördomar. En ungdom från ett utvecklingsland som vill ta chansen att plugga utomlands för att förbättra CV:et verkar vara legitimt medan en flykting som genomgår fruktansvärda förhållanden blir bemött med rasism och diskriminering i mottagarlandet. Detta är två ytterligheter och migration kan vara allt däremellan och mer därtill. Maktaspekten i migration måste därför belysas och det faktum att det sker både på frivillig basis och på grund av förföljelse och brist på val.

Utifrån ett ungdomsperspektiv identifierade vi hinder som rasism och främlingsfientlighet, frånvaro av statligt ansvarstagande, utsatthet, makthavares bild av unga migranter skapar främlingsfientlighet som utformar ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar för unga migranter. Ett systemfel har uppstått då asylsökande misstros, stängs in i system där det är uppgjort att det ska gå åt skogen. Det sker allt för vanligen att integrationsprojekt fokuserar på olikheter – i typen där grupper från olika länder träffas för att lära sig vilken mat den andre äter och vilka kläder den bär, istället efterlyser vi integrationsprojekt där människor kan mötas och likheter som människor kan vara i fokus. Det är vi människor som satt upp gränserna, fysiska och mentala, vilket då innebär att det är vi som kan vara en kraft i att ta bort dem! Vi avslutade vårt samtal med att konstatera kraften som uppstår när det bjuds in till samtal och rum skapas för att diskutera frågor som måste komma upp på agendan för att utveckling ska kunna möjliggöras.

Detta var det första planeringsmötet. Nästa kommer att hållas den 24/4 och då kommer våra ställningstagande fastställas. Har du idéer eller kommentarer gällande vad ungdomsgruppen bör driva för fågor hör av dig till mig på: paulina.sandin@lsu.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s