Andra förberedande mötet inför GFMD #tagforchange

Den 24/4 hade Ungdomsgruppen ”Swedish Youth Group on Migration and Development” med representanter från LSU, Fryshuset, Röda Korsets Ungdomsförbund och UNICEF sitt andra möte. Sist identifierade vi utmaningar inom migration och utveckling från ett ungdomsperspektiv. Det låg nu till grund för att arbeta fram visioner, våra konkreta förslag på lösningar och vårt slutgiltiga ställningstagande!

Sverige är ordförande i det globala forumet för migration och utveckling (GFMD) och ordförandeskapet avslutas med ett forummöte den 14-16 maj i Stockholm med ca 740 deltagare från över 150 länder. Med på mötet kommer representanter från ungdomsgruppen vara på plats för att få fram ett ungdomsperspektiv på migration och utveckling.

 

Image

En vision arbetas fram! Resultatet: ”Vår vision – En jämlik värld med lika villkor och rättigheter för alla utan diskriminering och utanförskap där mångfald är en självklarhet. Att skapa nya rum, möjligheter och använda nya perspektiv på de rum som redan finns.” Gruppen kom även fram till det som blir möjligt om visionen uppnås är att alla får möjlighet att utvecklas, bidra och uppnå sin fulla potential. Samhällsgenemskapen skulle vara större, jämlika möjligheter och jämställt i större utsträckning. Alla behöver vara med och möjliggöra visionen – unga, skolsystem, politiker, andra makthavare, näringsliv, föreningsliv, lärare, media osv.

För att ta fram konkreta förslag till mötet delade upp oss i fyra grupper, en PR-grupp samt tre grupper efter de teman som kommer att behandlas under Common Space, som är ett informellt samtal inför rundabord-samtalen som staterna kommer att ha dagarna därpå.  (Egentligen är det inget formellt samtal men det kallas så när man jämför, och det beror på på vilket sätt man diskuterar men alla former är egentligen formella).

En av grupperna handlade om att få in migration i nationella utvecklingsagendor och den globala post-2015 agendan. Denna grupp valde Paulina och jag! Det vi kommer att ta upp på mötet att unga migranter ska integreras i agendan. Vi kommer att lyfta att unga är aktörer inom utveckling och inte objekt. Flera diskrimineringsgrunder, att vara ung och migrant kan leda till mer risk för diskriminering och exploatering, särskilt för unga kvinnor och vi kommer därför att understryka vikten av att inrikta sig på flickor och kvinnors rättigheter och empowerment (makt och självbestämmande) inom migration. Vad det gäller utbildning i agendan kommer vi att ta upp rätten till utbildning för alla, med ett normkritiskt perspektiv och att inkludera informellt lärande i det unga civilsamhället som ett viktigt bidrag till utveckling. Försörjningsmöjligheter, decent work for all är en annan punkt, där kommer vi att lyfta vikten om rätten att organisera sig och ungdomsorganisationer som kraft för förändring i samhället och som bidrar till en hållbar social utveckling. Gruppens formulering av den övergripande utmaning från den första workshopen var ”en ojämn ansvarsfördelning lokalt, nationellt och globalt” och det kommer vi att knyta an till. Mötet kommer att prata om att minska transkaktionskostnader för remitteringar, alltså minska avgifter och och göra det lättare att skicka pengar mellan länder. Det står vi bakom men vill att det det ska ske en ansvarsförflyttning – remitteringarna kan inte ersätta staters ansvarstagande. Idag är summan av remitteringarna tre gånger så stor som hela det globala biståndet för att jämföra.

 

 

Image

Paulina och jag presenterar våra konkreta förslag på hur unga migranter kan inkluderas i agendan.

 

Hur gruppen ska nå ut pratade PR-gruppen om. Wow vilka idéer! Hashtagen är: #Tagforchange . Grymma PR-gruppen skapade en officiell facebooksida:, Sweden Youth Group on Migration and Development  och en Twitter:  SEYouthGroup .

Som en del i en kampanj skapades bilden nedan som en som man kan ta en bild på med sig själv, skriva ett ord som du vill skicka med till förhandlingarna, eller allra enklast bara skriva en egen på ett vitt papper. Pr gruppen hälsar detta: Vi jobbar för att få in ungas perspektiv i debatten kring migration och utveckling. Det är helt enkelt för stor brist på det i de stora debatterna. Den 14-16 maj samlas 156 länder i Sverige för att diskutera migration och utveckling och  för första gången någonsin är en ungdomsgrupp med. Vi håller på att lansera en kampanj för att med ett enkelt medel låta ungdomars röster höras – det är här ni kommer in i bilden.

Genom att fota dig med ett ord som du tycker är viktigt i migrationsdebatten så vill vi ge dig chansen att bidra med ditt ungdomsperspektiv till politikerna och ge dem möjligheten att bruka våra ord.

STEG 1. Du väljer ett ord och skriver det ovanför #TAGFORCHANGE på ett blankt papper.

STEG 2. Publicerar bilden här på Facebook/ Twitter med hashtagen #TAGFORCHANGE

 

 

Image

Image

Har du idéer att framföra till ungdomsgruppen eller mig eller Paulina, hör av dig till joanna.blossner@lsu.se eller paulina.sandin@lsu.se!!

Vi hörs! /Joanna

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s