Sveriges post2015-fokusområden med ambassadör Anna Brandt

Den 28:e april var Paulina och Joanna på ett seminarium som FUF, Föreningen För Utvecklingsfrågor anordnade. Inbjuden gäst att sitta och tala i FUF:s fåtölj var Anna Brandt som är Sveriges post 2015-ambassadör och förhandlar för Sverige i den öppna arbetsgruppen. Som post-2015 ambassadör ingår det även att koordinera regeringskansliets arbete så att Sverige säger samma sak i olika forum.

Hur kommer det att gå? Kommer medlemsstaterna kunna enas om målen? Vilket fokus har de nya målen och vilka frågor driver Sverige? Kom och lyssna på ett spännande seminarium och ställ dina frågor om post 2015-processen! Stod det i inbjudan… och det ville vi inte missa!

Tre faser

Det finns tre faser i post2015-processen. I den första fasen tillsatte FN:s generalsekreterare en högnivåpanel. Medlemmar i denna grupp var Storbritanniens premiärminister David Cameron, Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf, Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono och dåvarande svenska biståndsministern Gunilla Carlsson. Panelens slutrapport presenterade tolv exempel på mål. Denna panel skrev rapporten  ”A New Global Partnership” med fem ‘omvandlande’ förändringar. Den första punkten var ”Leave no one behind” – Lämna ingen bakom.  Ett forskarnätverk sattes också ihop, Sustainable Development Solutions Network med Jeffrey Sachs och Johan Rockström.

Vi befinner oss just nu i den andra fasen. En öppen arbetsgrupp/ Open Working Group OWG har förhandlat från mars 2013 och fortsätter tills september 2014. Denna grupps arbete kan följas här genom Paulina som ska delta på högnivåforumet för hållbar utveckling i juni och David Collste som är Major Group for Children and Youths fokalpunkt. Mötena inleds med en forskare som talar. Den öppna arbetsgruppens co-chairs valdes under den första sessionen: Mr. Csaba Kőrösi från Ungern och Mr. Macharia Kamau från Kenya. I september 2014 kommer en expertkommitté diskutera finansiering av den nya agendan.

I fas tre kommer en syntesårsrapport läggas fram, som sammanfattar alla andra rapporter. Det är ett startskott för de mellanstatliga förhandlingarna. I början av 2015 är det ”skarpt läge” och inte mycket tid kvar. En deklaration ska tas fram för att rama in målen i september 2015, liknande millenniemålsdeklarationen. I januari 2016 ska de nya målen finnas och börja gälla! Målen ska gälla I 15 år. De måste vara begränsade, tydliga, universella, mätbara och täcka in allt. Det kommer att bli svårt men ambitionen finns där, sade Anna Brandt.

Sveriges positioner

Sveriges positioner blev klara i september 2013. De är utgångspunkten vid alla förhandlingar och består av 10 mål med tillhörande förslag på delmål.

Det är en del skillnader med de nya målen: De ska vara universella och gälla alla inte bara fokusera på utvecklingsländer. Mål måste formuleras som är relevanta för alla. De ska även integrera hållbarhet – ekonomisk, social och klimat och miljömässig hållbarhet. Miljö känner inga nationsgränser så de är viktigt att agendan är universell. Nytt är att hållbarhet ska vara integrerat och nya aspekter som man visste var viktigt, men inte kom med i millenniemålen, bör tas med. Saker som inte kom med sist var fred –  i post2015 stärks kopplingen mellan fred och utveckling och frihet från våld. Ett annat nytt område är god samhällsstyrning och mål om effektiva institutioner och bekämpa korruption.

En annan skillnad är hur målen tas fram, och post2015-procssen är mer inkluderande är någonsin. Civilsamhället, forskare och politiker bjuds in. Målet är att bygga en gemensam syn och nå konsensus – alla ska känna ägarskap av den nya agendan.

Sveriges utgångspunkter

 Mänskliga rättigheter, klimat och jämställdhet ska genomsyra agendan. Sverige vill både ha ett eget mål om jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor samt att det ska genomsyra alla andra mål och bli ambitiösare. Sverige vill även få med fred och demokratisk samhällsstyrning. Vissa säger att genom att ta med det tappar man sitt fokus, men Sverige betonar att utan fred – ingen utveckling. Eftersom fred och utveckling hänger starkt ihop måste det vara med.Utbildning, hälsa, vatten och sanitet och miljö prioriteras. Om miljö täcks friska hav, biologisk mångfald, hållbar energi, hållbara städer och klimatmål in.

Det är viktigt att unga har en plats i processen. Unga är med i förhandlingarna genom Major Group for Children and Youth. Agendan är universell och ska gälla alla!

EU

Vi hade slutligen en chans att ställa frågor och då togs flera olika saker upp, tex om EU. EU-samarbetet är intensivt och det finns en stor samsyn sade Anna Brandt. Mål och delmål är ännu ej exakt formulerat och kommer att preciseras under 2014, innan de mellanstatliga förhandlingarna sätter igång. Sverige jobbar genom EU när det är dags att förhandla.

Jag frågade om det är troligt att barnäktenskap är  med i agendan som en indikator. Anna Brandt trodde att det är möjligt. Det gäller att lägga fram bevis tex om att det leder till att flickor slutar skolan och risker med att föda barn. Den typen av bevis finns i högnivåpanelens rapport. Några länder kommer inte att vilja få med detta och argumentera att sådana beslut inte hör hemma på global nivå, men det kommer att kämpas för med fakta som argument.

 

Seminariet finns på youtube i din heltet, om du vill finns det här

Sveriges utgångspunkter, principer och förslag på mål finns i en pdf här >> 

Utrota extrem fattigdom

Demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer i samhället

Jämställdhet och egenmakt för flickor och kvinnor

Frihet från våld

Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemstjänster

Integrerad vattenresursförvaltning och hållbar vattenanvändning

Tryggad livsmedelsförsörjning

Öka antalet friska levnadsår

Utbildning och livslångt lärande av god kvalitet

Främja sysselsättning för inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling

Skärmavbild 2014-06-09 kl. 14.30.04

Bild på Paulina & Anna Brandt  

Maila gärna! joanna.blossner@lsu.se paulina.sandin@lsu.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s