Med unga i fokus – Första veckan på HLPF

2014-06-30 09.39.36FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) går av stapeln och LSU:s FN representant Paulina Nybratt Sandin är på plats i New York. Tiden är äntligen inne för det forum där FN:s medlemsstater och civilsamhället samlas för att diskutera framtiden för hållbar utveckling. Följ första veckan genom ungdomsdelegatens glasögon, en  vecka som tydligt gick i ungdomens tecken.

Jag möttes med ett varmt välkomnande på den svenska ”reppen”, Sveriges ständiga representation till Förenta Nationerna. Kontoret med UD:s bästa utsikt enligt rykte. Med mig från Sverige är Gunilla Blomqvist från Miljödepartementet och Havsambassadör Lisa Emilia Svensson. Vi står nu inför den andra omgången av HLPF, en nykomling till FN-familjen. Forumet har uppstått i och med att det under Rio+20 (2012) krävdes i slutdokumentet ”the future we want” att ersätta den dåvarande kommissionen för hållbar utveckling med ett högnivåforum (high-level political forum) för att attrahera och öka intresset hos väldens ledare för att sätta hållbar utveckling högt på agendan. Ämnet för årets forum är  ”Achieving the Millennium Development Goals and charting the way for an ambitious post-2015 development agenda, including the sustainable development goals”.

Detta forum är historiskt utmärkande i sitt inkluderande av civilsamhället som2014-06-30 09.59.50 tillåts att delta i alla officiella möten, ha tillgång till all officiell information, ha anföranden i officiella möten och organisera side events, i enlighet med resolutionen 67/290 från juli 2013. Härmed har civilsamhället en otroligt viktig roll i HLPF, det forum som har till uppgift att bidra med politiskt ledarskap, vägledning och rekommendationer för hållbar utveckling samt att följa upp och utvärdera implementeringen. Intentionen är god. Frågan är nu huruvida detta kommer att genomföras och hur det kommer att ta form? I och med ovissheten över HLPF:s framtida roll fokuserades mötet kring att reda ut vad vi vill att forumet ska åstadkomma framöver, vilket mandat forumet ska ha och vilka mekanismer som ska föra oss framåt.

Under veckan befinner vi oss i Trusteeship council (som förövrigt är en gåva från danskarna och därför prydd med dansk design) i FN-skrapan. Forumet hålls i år under FN’s Economic and social council (ECOSOC) och vart fjärde år under generalförsamlingen. Forumet öppnas upp med tal av Martin Sajdik, President av ECOSOC, som därefter följs av en öppnings-paneldebatt där Usman Mushtaq, en norsk representant från Major Groups of Children and Youth, sitter. Ungdomsgruppen tar plats på scenen redan i öpningsceremonin!

1plen_8203-s1mushtaq-youth_8064

Första dagen genomsyrades av hållbar konsumtion och produktion som är mina kollegors främsta hjärtefråga. Medlemsstater och inbjudna föreläsare håller anföranden och sedan öppnas det upp för kommentarer från civilsamhället. I otrolig hög utsträckning nämns ungas deltagande som en fundamental komponent och en drivande kraft i att nå hållbar utveckling.

2014-07-03 16.47.49

Major Groups, som representerar civil samhället, tar plats på en upphöjd platå bakom medlemsstaterna

Sveriges havsambassadör Lisa Emilia Svensson höll ett tal på eftermiddagen1panel5-sweden_9799-s och betonade att vi bör ta större hänsyn till 2/3 av jordens yta – alltså havet. Hon lyfte fram vikten av hållbart fiskeri för att nå food security och att vi måste få bukt på fiskeindustrin. Hon påpekade dessutom vikten av att lyssna och tar lärdom från Major Groups som representerar olika marginaliserade grupper.

 

Parallellt med det officiella mötet hölls informella möten där medlemsstaterna förhandlade fram en ministerdeklaration och modalitetsresolution (för summit i september 2015). Jag deltog i flera av dessa sessioner och intresserade mig mest för diskussionerna kring civilsamhällets deltagande. Det var en tydlig uppdelning i vilka länder som förespråkade deltagande alternativt ställde sig emot civilsamhällets inflytande.

Andra dagen kretsade kring forskningens roll och bidrag till hållbar utveckling. Under denna dag hade jag anordnat ett möte med Lisa Emilia Svensson och Major Groups for Children and Youth, den ungdomsgrupp som jag arbetade med under veckan. Ungdomsgruppen hade många frågor om Sveriges syn på framtiden för detta forum. Är HLPF bara en showcase eller kommer vi kunna bidra till hållbar utveckling? Att vi erbjuds föreläsningar och side events i mängder men det sker inget konkret beslutsfattande var kritik som framfördes av flera parter av deltagande grupper. Vi eftersöker något att ta med hem, ett avslutande dokument för att fortsätta debatten därifrån! Lisa var uppmuntrande mot ungdomsgruppen och menade på att– “we are in a critical moment but you have the potential to mobalize”.

bild (1)

Major Groups for Children and Youth och Lisa Emilia Svensson

2014-07-02 14.51.54

Secretary-General´s Envoy on Youth Ahmad Alhendawi

Under tredje dagen började diskussionen alltmer koncentrera sig på konkreta förslag till förbättring. Ämnet för dagen var: ”Reviewing progress and implementation: making the most of the HLPF reviews after 2015”. Denna dag besökte jag ett side event om ungdomsdeltagande där Secretary-General´s Envoy on Youth höll ett anförande. Han menade på att ”Its not a gift to get a seat” utan det är vår rättighet att göra vår röst hörd! I dagarna cirkulerade även det nya utkastet till ‘open working group on sustainable development goals’ (SDG) och Ahmad påpekade att unga enbart stod med två gånger i det nya draftet, vilket var en reducering sedan sist. Diskussionen fortsatte med att betona att det är ett stort misstag att se unga som en homogen grupp. Det finns risk att det blir en skev representation då länder som Sverige, Nederländerna, Belgien och Tyskland är de enda länderna som skickar ungdomsdelegater och unga från andra delar av världen inte får samma tillgång till att delta.

 

Under torsdagen och veckans sista dag diskuterades ”the future of HLPF”. ECOSOCs president anordnade morgonmöten med ‘Major Groups and other stakeholders’ (läs civilsamhället), där han lät allas röster komma till tals om dagens samtalsämne som skulle diskuteras med medlemsstaterna. Denna torsdag fick jag hålla ett anförande och fick chansen att tala med presidenten personligen efteråt. Presidenten är en man som värdesätter Major Groups deltagande högt och betonade ständigt under hela forumet att han önskade att medlemsstaterna förstod vilken tillgång Major Groups är för forumet. Under dagen anslöt sig också Anders Wallberg från UD till den svenska delegationen.

På eftermiddagen så rapporterar en representant från Major Groups till medlemsstaterna som en sammanfattning på vad som diskuterats bland civilsamhället under morgonmötet med presidenten. Detta är något som ger en fantastisk möjlighet för civilsamhället att lyfta fram sina ställningstaganden inför medlemsstaterna. Denna dag hölls återrapporteringen av mig. Presidenten kom ihåg mitt anförande från tidigare på morgonen och introducerade mig genom att säga att det var en ära att få lyssna på mig igen på samma dag. Att jag var en stolt tjej i detta ögonblick är en underdrift och så här snygg var jag:

4panel2-youth_2899-s

Det som framförallt utmärkte sig under veckan var ‘Major Groups for Children and Youth’, inte för att jag är partisk utan för det starkt organiserade arbete som visades upp. Ungdomsgruppen har fått mycket beröm för sin organisering och gruppen uttalade sig under samtliga diskussioner. Deltagandet bland de andra Major Groups och medlemsstater var däremot generellt lågt. Forumet har ännu inte funnit den genomslagskraft som har eftersökts. Många såg det som en föreläsningsserie där  det ofta var samma paneldeltagare under hela dagens debatter. Dock tror jag att forumet kommer att bli starkare framöver och vara en väsentlig roll i att utvärdera och vara en drivande kraft i implementeringen av de nya SDG’s.

Första veckan avslutas med att ECOSOC’s president gjorde en sammanfattning utav veckan. Hans främsta budskap var: ”Not gloom and doom but a ’yes we can’ message”. Han tryckte starkt på att nyckeln till framgång är att engagera Major Groups och att medlemsstaterna inte kan göra detta själva. Likaså mindes han mitt tal och nämnde mina 3 p: Participation, participation and participation. Efter en vecka av ständiga referenser till fotbolls-VM, spännande möten och mängder av nya lärdomar så gör vi oss alla redo för ‘4th of July’-firande!

Fortsättning följer…

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s