WWWeek

Mellan den 31:a augusti och den 5:e september ägde World Water Week rum i Stockholm! SIWI, Stockholm International Water Institute är arrangörer och årets tema är energi och vatten. 2500 vattenexperter från 130 länder möts på årets huvudsakliga event om vatten som  är ett forum för olika organisationer att anordna programpunkter om vatten och utvecklingsfrågor. Under veckan möts personer för att presentera läsningar på utmaningar inom området och lära av varandra. post-wwwgeneral World Water Week har anordnats i över 20 år och ett nytt inslag är Young Professionals’ Day som är som namnet antyder en dag för unga. Under dagen kom de som registrerat sig på förhand in gratis och fick ta del av hela schemat. Jag blev jätteglad när SIWI frågade om jag ville vara en av panelisterna i dagens första seminarium som handlade om unga och post-2015. Det var pirrigt men det var en rolig dag. Swedish Water House arrangerade seminariet tillsammans med Water Youth Network och stöds även av SIWI och Asian Development Bank. De hade lagt upp det så att alla skulle delta aktivt och få presentera sina förslag under rundabordssamtal i början, och hade även som mål att skapa ett dokument med resultatet. Seminariet att inleddes med en stor worskhop med över 200 deltagare. Tanken var att utgå ifrån millenniemålen, som inte uppnåtts på vattenområdet, och lyfta fram nya idéer. För att det inte ska bli alltför stort avgränsades det till området ”Wash in informal settlements”, alltså vatten, sanitet och hälsa i informella bostäder såsom slumområden och kåkstäder. Det fanns tre olika teman som deltagarna fick välja mellan: participation, finance och jag var vid ett av borden som diskuterade governance. Det är svårt eftersom i kåkstäderna är det förbjudet att bo så myndigheterna kommer inte att arbeta i de områdena. Professor John Briscoe, årets vinnare av Stockholm Water Prize höll ett intressant anförande i början av dagen. Paulina uppmärksammade att när han hade hållit sitt tal, och det var alla ungas tur att prata, så gick många vuxna. Typiskt. Men ett nedkokat resultat av workshopen har sparats, målet var att skapa en plan likt Youth Statement från Budapest Water Summit som hölls 2013 som skapade dokument som bland annat har används för påverkansarbete i FN. Så alla bra idéer kommer förhoppningsvis att leva vidare! Förkortningen “WASH” står för water, sanitation, and hygiene. Programmet GoAL WaSH skapades 2008 av UNDP/SIWI Water Governance Facility för att snabba på uppfyllandet av vatten och sanitetsmålen i millenniemålen men var inte så lyckade och alla målen är fortfarande uppnådda trots att millenniemålen snart löper ut. Millenniemålen och statistik Vattenfrågor täcks in i det sjunde millenniemålet: Säkra en miljömässigt hållbar utveckling. Två av de fyra delmålen lyder:

  • Halvera andelen människor som inte har tillgång till rent dricksvatten och drägliga sanitära förhållanden.

Indikator: Proportion of population using an improved drinking water source (rent vatten) Indikator:  Proportion of population using an improved sanitation facility (hygienisk toalett) Hur går det?  748 miljoner människor är beroende av en osäker vattenkälla, varav 173 miljoner fick sitt vatten direkt från floder odyl (2012). Fyrtiofem länder var inte på rätt spår att nå dricksvattenmålet. Dricksvattenmålet uppfylldes år 2010 och år 2012 hade 89 % tillgång till en vattenkälla fri från kontaminering (improved water source kallar man det på engelska), år 1990 var det 76%. Men bara för att de som har tillgång till det som målet mäter (alltså vatten fritt från kontaminering) behöver det inte vara en säker vattenkälla eller så det ligga mycket långt bort från hemmet.

Nästan en tredjedel av världens befolkning har ingen toalett att gå på, 2,5 miljarder människor (2012)! Mellan 1990 och 2012 fick nästan två miljarder människor tillgång till en toalett som tar hand om bajs på ett hygieniskt sätt. Förbättrad sanitet har bevisade effekter på överlevnad, hälsa, livskvalitet och minskad fattigdom. Trots en ökning från 49 % 1990 till 64 % 2012 så är målet som är 75 %, långt bort.
  • År 2020 ska livet ha förbättrats betydligt för minst 100 miljoner människor som lever i oplanerad tätortsbebyggelse (slumområden/kåkstäder)

Indikator: Andel av befolkning i städer som lever i slumområden.  Hur går det?  I slumområden finns inga basbehov såsom säkert dricksvatten i kombination med osäkert boende och överbefolkning. År 2012 bodde ca 33 % av befolkningen i städer i utvecklingsländer i slum och tolv år tidigare, år 2000, var det 40 %. Men trots att målet är nått ökar antalet människor som lever i slumområden. Antalets statsbor som levde i skumområden var uppskattat till 863 miljoner år 2012, jämfört med 760 miljoner år 2000, och 650 miljoner människor år 1990.

Bild från WaterAid

Bild från WaterAid,

Därför är wash viktigt Vatten är centralt och påverkar många andra områden, och som vanligt drabbas barn och kvinnor mycket hårt. Sysslan att hämta vatten har många barn och tar tid från att leka, vila och gå i skolan och att bära tungt kan orsaka skador. Brist på toaletter är ett problem för flickor i skolor och gör det omöjligt att gå dit om det inte går att ta hand om sin hygien vid mens. Barn är också de som är mest utsatta för sjukdomar som beror på smutsigt vatten, dålig hygien och bristande sanitet. Inverkan på barns hälsa av detta är enorm. Diarrésjukdomar är idag den näst vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år globalt, och årligen beräknas över 500 000 barn dö av diarrésjukdomar orsakade av brist på rent vatten, sanitet och hygien. Vatten och sanitet är alltså nära knutet till utbildning, hälsa och fattigdom.

Unga och vattenfrågor i post 2015 My world ”Acces to clean water and sanitation” ligger sjua av de sextom mål som man kan rösta på i MyWorld undersökningen. (Bara 4545 st från Sverige som har röstat! Av dem är 176 under 15 och 2354 st mellan 15 och 30.. Tips: Gå in och rösta) Hursomhelst i av de ca 2400 rösterna från unga i Sverige är vatten och sanitet rankad som det andra viktigaste just nu. I post 2015 är vatten och sanitetsmålet just nu mål nummer sex. Hållbara hav, sjöar och marina resurser är ett eget mål. Barn och unga har varit med i förhandlingarna i Major Group for Children and youth och påverkat det dokument som nu är klart med 17 föreslagna indikatorer.  I november kommer en syntesrapport att presenteras som ska baka in den och andra rapporter samt MyWorld survey. Vad kan man göra om är en sak som kommer tas upp under seminariet. Ett av mina förslag jag kommer att ta upp *trumvirvel* är att gå med i en ungdomsorganisation och ta upp några av principerna från LSU:s idéprogram. Att gå tillsammans för handling get ger makt och resurser att påverka är den främsta metoden för att skapa former så att ungas engagemang leder till förändring. Ungdomsorganisationer är de viktigaste aktörerna för att utveckla, engagera och mobilisera unga, och att skapa former för engagemang som kan bestå över tid. Vi är en grundläggande del av en demokratisk och legitim samhällsutveckling. I en värld där relationen mellan det globala och lokala blir alltmer ömsesidigt beroende ges ungdomsorganisationer möjlighet att stärkas tillsammans över nationsgränserna. Unga är också otroligt bra på att komma på lösningar till hållbarhetsproblem och är aktörer för utveckling! SIWI anordnar varje år en tävling för unga för att lyfta detta, Stockholm Junior Water Prize  där jag var med och tävlade 2010. Årets finalister hade gjort fantastiska projekt! Årets pristagare, Hayley Todesco från  Kanada har uppfunnit en metod som med sandfilter behandlar oljeförorenat vatten så att det kan återanvändas. Imponerande!

Skärmavbild 2014-09-02 kl. 01.13.11

Undersökningen MyWorld nådde fyra miljoner röster denna vecka!

Ps. Det känns helt galet att hänvisa till statistik utan att ange källan men det blir så himla vetenskapligt då och inte mkt av en bloggtext så jag tog inte med det men de kommer ifrån The Millennium Development Goals Report 2014 om inget annat anges. Vi hörs, /Joanna joanna.blossner@lsu.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s