Framme i New York! Om FN

Hej!

Jag tänkte att jag skulle skriva ett inlägg om FN! Om du läser detta och redan känner till FN:s struktur, kika slutet av inlägget där kanske det är något nytt?

FN grundades den 24:e oktober 1945. Organisationen har tre grundpelare: Mänskliga rättigheter, Fred och säkerhet samt Utveckling och fattigdomsbekämpning. Det har också skapats andra organisationer inom FN-systemet. Huvudorganens roll och uppgifter har förändrats sedan bildandet och FN-systemet har också andra organisationer anslutna till sig såsom: WHO Världshälsoorganisationen, ILO Internationella arbetsorganisationen, IMF Internationella Valutafonden och Världsbanken (Men inte WTO, Världshandelsorganisationen ingår inte i FN-systemet). FN är som många andra organisationer drömmen för de som gillar förkortningar – eller vad sägs om t.ex. UN DESA – Department of Social and Social Affairs, OCHA – Office for the Cooridination of Humanitarian Affairs och UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural organization…

Huvudorgan

Stadgan slår fast att FN är uppbyggt av sex huvudorgan . Här kan man läsa stadgan >> 

Förvaltarskapsrådet

FN:s förvaltarskapsråd skapades för att överse administrationen av de icke-självstyrande områdena som FN tog över av sin föregångare Nationernas Förbund. Målet var att de förvaltade områdena skulle bli självstyrande, sade FN:s dåvarande Generalsekreterare Trygve Lie år 1947 när Förvaltarskapsrådet hade sitt första sammanträde. Rådet skulle alltså sträva mot att de ej längre skulle behövas. Det och lite till är precis vad det har gjort, 1994 avslutades det sista förvaltarskapsavtalet när Palau blev självständigt. Alla förvaltade områden är nu antingen blivit självständiga, själv-styrande eller har gått ihop med självständiga grannar. Rådet har därför inte längre några årliga möten men finns kvar eftersom att det är mycket svårt att ändra FN:s stadga. Rådets lokaler används till andra möten i FN eftersom det inte har några sammanträden, Paulina var på möten där i somras till exempel såg jag!

Säkerhetsrådet

Består av 15 medlemmar. Fram tills slutet av året är Argentina, Australien, Luxemburg, Sydkorea och Rwanda med i rådet. Ett år längre sitter Chad, Chile, Jordanien, Litauen och Nigeria, de är med tills slutet av 2015. De permanenta medlemmarna är Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA. De permanenta kan var för sig stoppa ett beslut med sitt veto. De icke-permanenta medlemmarna väljs in av generalförsamlingen på två år, det är fem länder från Asien och Afrika, två från Latinamerika, två från gruppen Västeuropa/Kanada/Australien/Nya Zeeland samt ett från Östeuropa. Sverige har varit med tre gånger: 1957-58, 1975-76 och 1997-98. Sverige har kandiderat till att vara med i säkerhetsrådet 2017-2018!

Säkerhetsrådet kan mötas när som helst då freden är hotad. De enda FN-organen vars beslut är bindande för medlemsländerna är säkerhetsrådet och ICJ.

Generalförsamlingen

Till skillnad från Säkerhetsrådet som endast tar upp frågor som gäller fred och säkerhet tar Generalförsamlingen upp alla typer av globala frågor. Alla FN:s medlemmar är med och har en röst var. Säkerhetsrådet föreslår kandidaten till generalsekreterare, och Generalförsamlingen utser sedan personen. Generalförsamlingen antar varje år resolutioner kring olika ämnen. Vartannat år förhandlas en ungdomsresolution i det tredje utskottet, Dessa resolutioner är inte bindande och länderna är bara skyldiga att sträva efter att uppnå dem men de har betydelse. De skapar normer och ”uppföranderiktlinjer” för stater samt är ett medel för invånare att pressa sin regering med. Mer om Generalförsamlingen på bloggen senare!

Internationella Domstolen ICJ (International Court of Justice)

ICJ är en domstol som fredligt ska lösa internationella tvister mellan stater som har godkänt att bli dömda på förhand eller i det fallet, dvs godkänt domstolens jurisdiktion. Domstolen kan inte starta ett fall på eget initiativ utan måste bli ombedd av en part i målet. ICJ är det organ som förändrats minst, det nya som tillkommit är tribunaler som utreser speciella brott.

ICJ är inte att förväxla med ICC – International Court of Crime. ICC tar upp brott mot mänskligheten som skett efter dess grundande 2002. Båda domstolarna har sitt säte i Haag. Jag har besökt ICC men visste inte då att ICJ också fanns i Haag.

ECOSOC

Det ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, har 54 medlemmar som väljs på treårsmandat av Generalförsamlingen. Det samordnar arbete i FN:s under och fackorgan om sociala, ekonomiska och miljöfrågor och är ett forum för dialog och ser över policys.

ECOSOC har flera typer av möten under året. I juli så hålls till exempel en fyra veckor lång session. En av delarna i denna sektion är en högnivå-del då ministrar från olika länder och chefer för olika organisationer deltar för att diskutera. Till detta möte var Paulina ungdomsrepresentant i somras. Många möten hålls med civilsamhället under året och över 3200 organisationer har anslutit sig till ECOSOC. ECOSOC har även ett ungdomsforum sedan 2012.

Sekretariatet

Generalsekreteraren leder sekretariatet. Här jobbar ca 43000 personer. De jobbar inte bara i FN-skrapan i New York utan i Addis Ababa, Bangkok, Beirut, Geneve, Nairobi, Santiago, Wien, och runt om i världen. Personalen på sekretariatet kommer från olika länder såklart men representerar den internationella församlingen och inte sitt land, och ska inte framföra sitt land intressen framför andra.

Många som jobbar på sekretariatet utför fältarbete. Sekretariatet ska genomföra de ekonomiska och sociala program som FN tagit fram. Sekretariatet ansvarar också för att ta fram statistik, skriva rapporter, förbereda dokument, och översätta tal och debatter till FN:s sex officiella språk.

På måndag är det stängt i FN så min första dag är på tisdag. Mycket händer första dagen och öppningstalen ska hållas i det tredje utskottet då. Jag har redan hämtat ut min bricka så jag har en sak mindre att fixa i alla fall. Min bricka har ett rött D. D står för delegat! Det ska bli så roligt!

Blandad lista om FN

  • Det längsta talet som har hållits i FN:s generalförsamling är 4 h 29 min (!) i sträck av Fidel Castro 1960. Enligt Gunnes Rekordbok står dock detta: ”The longest speech ever given to the UN was delivered in 1957 by the Indian politician VK Krishna Menon, who talked for nearly eight hours while defending India’s position on Kashmir.”
  • Sen senaste medlemmen i FN är Sydsudan som gick med 2011 och blev FN:s 193:e medlem. Sverige gick med ett år efter bildandet, 1946.
  • FN-skrapan på Manhattan i NY är på internationell mark, så när man är där är man inte i USA längre.
  • ECOSOC:s kammare var en gåva från Sverige
  • FN har hittills inte haft en kvinna som generalsekreterare.. Första generalsekreteraren var Trygve Lie från Norge. Sedan kom Dag Hammarskiöld från Sverige, U Thant från Myanmar, Kurt Waldheim från Österrike, Javier Pérez de Cuellar från Peru, Boutros Boutros-Ghali från Egypten och Kofi Annan från Ghana. Nu är Ban Ki-moon från Sydkorea generalsekreterare, han valdes den 1:a januari 2007 och omvaldes enhälligt den 21:a juni 2011 och är kvar till den 31 december 2016, mer än två perioder kan man inte väljas. Vi fyller år på samma dag! (Intressant fakta nr 535).
  • Vem nästa generalsekreterare blir vet ingen säkert, men enligt en informell ordning är det Östeuropeiska gruppens tur.
  • För att läsa mer om FN rekommenderar jag FN-förbundets sida med en massa info och FN:s egna hemsida un.org samt FN:s infosida.

Hör gärna av dig!!

Joanna.blossner@lsu.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s