Unga skapar den glöd som behövs för att frågan ska tas på allvar!

Idag var jag inbjuden till Svenska Institutet som ska utveckla sitt arbete med miljöfrågor och startskottet blev att bjuda in intressanta aktörer att dela med sig av sina klimatberättelser för att sedan diskutera vidare hur vi kan utveckla ett svenskt narrativ i miljöfrågan. Jag var inbjuden att hålla ett inledningsanförande tillsammans med Måns Nilsson från Stockholm Environmental Institute. Detta var vad jag framförde:

Hur vi förhåller oss till klimathotet beror på vilken tolkning vi låter oss övertygas av. Jag, som ungdomsdelegat i FN, är här för att se till att barn och ungdomar, i all sin mångfald, är representerade inom post 2015 processen och klimatförhandlingarna. För unga är en del av en unik historia. En historia om en situation där vi idag står inför en förändrad demografi där unga människor utgör hälften av världens befolkning. Vi står samtidigt inför de största hindarna någonsin där ungdomsarbetslösheten breder ut sig, segregationen ökar, naturkatastrofer omintetgör samhällen, konflikter skördar fler offren, bristande tillgång på fysisk och mental hälsa, risk för undernäring och brist på vatten. En dold historia om orättvisor.

I mitt arbete som ungdomsdelegat har jag fått bevittna det starka engagemang unga visar för hållbar utveckling. Det är vi som får leva med konsekvenserna för vad som bestäms eller inte bestäms idag och vi måste därför ses som legitima och likvärdiga samarbetspartners. Vi är här för att visa att ungdomar är inte bara offer, utan en del av lösningen. Vi ger innovation och motivation och bör ses som fullvärdiga och jämlika partners. Unga har därför en viktig roll i att forma vår gemensamma framtid.

Världen står idag inför ett skifte, en tidpunkt med exceptionella möjligheter. Millenniemålen går mot sitt slut och en ny utvecklingsagenda, post 2015 tas nu fram genom förhandlingar inom FN-systemet, en inkluderande plattform där vi lovar att inte lämna någon bakom oss. Vi måste inse att vi inte bara förhandlar mål och syften, utan liv och framtid. Om vi inte vidtar lämpliga åtgärder nu är kampen för att uppnå en hållbar värld redan förlorad. Nu har vi möjligheten! Vi unga kan vara med och skapa den glöd som behövs för att få frågan att tas på allvar.

Men vi kan inte se detta som enskilda problem, alla tre dimensionerna av hållbarhet måste samspela. Därför arbetar unga internationellt för hållbar konsumtion och produktion (SCP), post 2015 och Disaster risk reduction (DRR). Vi önskar att se utbildning i hållbar utveckling som följer det 10 åriga ramverket för SCP. Green jobs för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Hållbara livsstilar. Att sårbarheten för naturkatastrofer minskar.

Varför världen se ut som den gör idag beror på att vårt ekonomiska system med fokus enbart på ekonomisk tillväxt skapar klimatförändringar som skapar naturkatastrofer. För att nå ekonomisk tillväxt har vi genom innovation överutnyttjat våra planetära tillgångar på ett snedvridet sätt.  Klimatförändringarna kan inte ses som ett enskilt problem utan måste integreras. Decoupling att bidra till ekonomisk utveckling utan att tära på planetära gränser.  Lärdomar från Milleniemålen har visat att buisness as usual inte är ett alternativ.  Vi måste bistå med hållbara lösningar för ekonomisk tillväxt.

Vi ungdomar i den svenska kontexten har växt upp med earth hour och källsortering som självklarheter. Vad vi ser idag är att globala gymnasium växer fram och unga är mer medvetna än någonsin. Jag vädjar er att ta vara på den ökade medvetenheten!

Hur ska vi prata och kommunicera om miljöfrågor? Vi måste prata om miljö i termer av innovation att vi kan och att vi tar det på allvar idag och inte imorgon. Om unga inte kan ta till sig informationen tappas intresse. Vi matas av katastrof bilder om vart jorden är på väg men jag önskar hellre att se en klimatberättelse där vi unga är ledande i förändring. Vi måste förenkla processen för människor att leva ett miljövänligt liv.

Staten måste göra det lätt för konsumenten att välja miljövänliga alternativ. Stifta lagar som inte tillåter farliga produkter. Det är idag alltför dyrt för många att vara miljövänlig. Alla måste känna ansvar och delaktighet i att nå framåt. Jag tror att delaktighet och inflytande är den viktigaste nyckeln för att skapa hopp och framtidstro.

I öppna arbetsgrupperna var den förre detta post 2015 ambassadören Anna Brandt ben stark röst i förhandlingarna och arbetade för ett starkt inkluderande av civilsamhället och uppmuntrade framför allt ungdomsdelegater. Detta är något Sverige bör vara stolta över och inkludera i sitt narrativ. MGCY uppmuntrar Sveriges insats och ser Sverige som en självklar aktör att samarbeta med i ungdomsperspektivet. Det Sverige kan bidra med är att vara en stark röst i att föra fram ett ungdomsperspektiv och se till att marginaliserade grupper blir inkluderade.  Idag har 17 mål och väntar ivrigt på den syntes rapport som kommer i dagarna. Vi har också en ny regering och en ny post 2015 ambassadör Kajsa B Olofgård. Jag vill se ett aktivt Sverige som visar framfötterna och är ett föregångsland i dessa frågor. För vi har kapaciteten och ambitionen.

När ni idag ska arbeta fram prioriteringar och en klimatberättelse vill jag att ni tar i beaktning och värdesätter ett inkluderande av ungas möjlighet till att bidra till en grönare värld. Jag hoppas att ni skapar en berättelse som unga känner sig träffade av, som genererar engagemang och som gör oss delaktiga i att bestämma om den framtid som vi måste leva med. Jag uppmanar er att inkludera oss och ta vara på vår kompetens!

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s