Utrikesdepartementet

Hej!

Förra terminen var jag på studiebesök på UD, enheten för multilateralt utvecklingssamarbete som kallas UD-MU.

Vi besökte FN-gruppen. Enheten har tre grupper till; bank, klimat och humanitära gruppen. Vissa länder har en byrå som behandlar alla FN-frågor men i Sverige är det utspritt på olika avdelningar. Till exempel är det avdelningen för Mänskliga rättigheter och traktaträtt på UD (UD-FMR) som har kontakt med delegationen i det tredje utskottet i FN:s Generalförsamling där jag var i höstas, som jobbar med sociala, kulturella och humanitära frågor. Enheten FN-gruppen har ansvarar b.la. för FN:s fonder, program och fackorgan, FN:s ekonomiska och sociala verksamhet, FN:s humanitära verksamhet och har en Världsbanksgrupp. Enheten arbetar för ökad biståndseffektivitet, post-2015 och stöd till FN-reformer.

Ann Måwe som höll i besöket gick igenom FN-systemet. Ett av huvudorganen, ECOSOC, skapades som en motvikt till säkerhetsrådet och bildades för att ge medlemsländerna mycket makt, det var idén men genom ECOSOC går det inte att påverka mycket i utvecklingsfrågor. Enheten fokuserar därför på FN:s fonder och program.

Sedan kom vi in på Generalförsamlingen! En vecka efter valet var det ministervecka och ministrar från hela världen flyger till FN-skrapan i NY. När de är där hölls två toppmöten, ett om klimat och ett möte om befolkningsfrågor. Det mötet, ICPD (International Conference on Population and Development) hölls första gången 1994 i Kairo och samlade delegater från 179 länder och producerade en handlingsplan med 243 rekommendationer med fokus på individens sexualitet och reproduktion. Dokumentet berörde ett vitt spektra av utvecklingsfrågor och var en grund till millenniemålsdeklarationen som skapades år 2000. Denna konferens berör alltså frågor som rör sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter vilket är en av Sveriges prioriteringar. Spännande men var var vi? Jo ministrarna! Efter deras vecka drar utskottsarbetet igång, enheten för multilateralt utvecklingssamarbete arbetar med det andra utskottet som arbetar med ekonomiska frågor. Jag passade på att fråga om resolutionerna som skapas har påverkan för budgetutskottet, tex om det tredje utskottet skapar en mycket stark resolution om flickors rättigheter, kommer programmen som arbetar med denna fråga prioriteras mer då och få en större del av budgeten? Nej sa Måwe, resolutionerna är normativa och är rekommendationer vilket betyder att de berättar hur länder borde bete sig men påverkar inte budgeten.

Sedan kom vi in på fackorganen! Kontakten med dessa är det inte UD som är ansvariga för utan respektive ansvarigt departement i den sakfrågan. FAO, Food and Agriculture Organization, har kontakt med landsbygdsdepermenentet, WHO World Health Organization med socialdepartementet, osv. Fackorganen är ej främst biståndsorgan utan är också normativa organisationer som arbetar med utvecklingen i Sverige och andra länder. Varje fackorgan har en egen ”generalförsamling” som utser sin ledning, däremot för programmen som UNDP är det FN:s Generalsekreterare som utser cheferna.

Det finns en nivå till. Det finns alltså huvudorgan, underorgan, fackorgan men även funktionella kommissioner. De är kommissioner som arbetar inom vissa frågor inom ECOSOC. Ett exempel är CSW, Commission on the Status of Women. Ett annat är Commission on Sustainable Development som skapades av Generalförsamlingen 1992 för att följa upp Earth Summit (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, hette den men kallas Earth Summit och visst låter det maffigare). Kommissionen CSW är nu ersatt av High Level Political Forum on Sustainable Development efter beslut på Rio+20. Där deltog Paulina i år!

En annan viktig del i sekretariatet är UN DESA. DESA, Department of Economic and Social Affairs skriver rapporter och är lägger grunden i förhandlingar, såsom att skriva det första utkastet till resolutionstexter i det tredje utskottet.

Sverige och bistånd
Det var FN-systemet! Andra delen av besöket berättade Ann Måwe om Sverige i FN, och om Sveriges bistånd. Vill du se mer siffror kan jag tipsa om http://www.openaid.se men här kommer några:

År 2011 var Sverige den åttonde största givaren till FN
Hälften av Sveriges multilaterala bistånd går till FN, och hälften av hela Sveriges bistånd är multilateralt (så en fjärdedel av biståndet går alltså till FN).
Sverige var den största givaren till UN Women förra året

UNYOUTH?
Avslutningsvis några tankar om unga i FN. Vi fick möjlighet att ställa frågor och jag frågade (inte helt otippat) om hur de arbetar med unga som aktörer för utveckling. Jag fick svaret att det finns ungdomsrepresentanter på hållbarhetsmöten och i Generalförsamlingen och om samarbetet med LSU.

FN-representanternas youth advocacy-arbete, påverkansarbete i ungdomsfrågor bygger på de tidigare representanternas (grymma) arbete så det går framåt, det är inte så att varje representant deltar tre veckor och det är det, utan uppdraget är ett år. Men det kanske skulle kunna finnas ännu mer utrymme för unga att påverka FN, kanske ett UN Youth i någon form? Frågan är ju vilka som skulle jobba där och hur allt skulle fungera men jag tycker personligen att det är en spännande tanke. Unga har ju en grupp som förhandlar i den öppna arbetsgruppen, Major Group Children & Youth, MGCY, det finns ungdomsrepresentanter på en del möten och ECOSOC har ett ungdomsforum men visst skulle det kunna göras mer.

Just nu finns ett testprojekt – Delivering as One, en omorganiseringsplan för att skapa mer synergieffekter bland FN-organ och göra det lättare för FN att uppnå sina mål. Det innebär att i ett land ska det finnas ett kontor att vända sig till, en budget med mera istället för kanske tio program som har samma mål. Ett UN Youth skulle kanske vara i linje med detta och samla ungdomsfrågor på samma ställe likt UN Women, som tidigare var fyra organisationer som slogs samman. Men vilka frågor är ungdomsfrågor egentligen – unga berörs ju av FN:s alla fält och unga är ingen homogen grupp.

En illustrerande mening om medlemsstarernas peppnivå på ungdomsfrågor ur förra årets ungdomsresolution:

”Calls upon Member States to consider, on a voluntary basis, the indicators proposed in the report of the Secretary-General for their selection and adaption in monitoring and assessing the implementation of the World Programme of Action for Youth, giving particular attention to young women and marginalized groups, including indigenous youth, youth in rural areas, youth with disabilities and young migrants, tanking into account the national social and economic circumstances in each country;” (punkt tre, operativa klausulerna)

Det är alltså frivilligt att överväga – inte så starkt direkt. Obs inte meningen att vara dyster – jag är en FN-vän men det går alltid att göra saker bättre. Jag tycker också att Sverige är grymma på att driva frågor i FN men mitt jobb i år är ju att driva på!

Det var en rapportering av vad som togs upp på studiebesöket och några tankar som dök upp.

Vill du veta mer om FN-systemet kolla in UNRIC:s hemsida och Svenska FN-förbundets hemsida  samt FN:s hemsida

Joanna
joanna.blossner@lsu.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s