LSU i FN

Under 2015 har LSU fem representanter till olika FN-sammankomster. LSU vill på så vis öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga, ha inflytande och makt även på internationella arenor. Astrid Gustafsson är LSU:s utsedda till FN:s generalförsamling, Alexandra Sjölin Falk till FN:s hållbarhetsforum HLPF, Shimeng Zhou och Felix Antman Debels till FN:s klimattoppmöte i Paris, COP21 och Matilda Hellström är LSU:s representant i UNESCO.

Astrid Gustafsson, FN:s generalförsamling

Astrid HemsidaAstrid Gustafsson är engagerad i Svenska Kyrkans Unga och hon har även varit ordförande för Uppsala Universitets kvinnliga ingenjörsnätverk och är talman för Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår. Astrid kommer att delta när FN:s generalförsamling möts i New York i oktober och hålla ett tal under tredje utskottets öppnande. Astrid är 21 år, läser teknisk fysik vid Uppsala Universitet och kommer från Lund.

– Jordens befolkning blir yngre, men föryngringen speglas inte hos makthavarna, därför är en effektiv ungdomspolitik med ett aktivt ungdomsdeltagande särskilt relevant idag. Vi står inför så pass många frågor som inte kan lösas av enskilda organisationer eller staters insatser att gemensamma avtal och samarbeten är oumbärliga, säger Astrid Gustafsson.

Alexandra Sjölin Falk, HLPF

Alexandra hemsidaAlexandra Sjölin Falk är aktiv i Grön Ungdom som språkrör för föreningen Grön ungdom ekonomi, och har ett stor engagemang även i andra ungdomsorganisationer. Hon deltar i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i New York i juli. Alexandra är 20 år, läser pol kand-programmet på Uppsala Universitet och är uppväxt på Gärdet i Stockholm.

– Hållbar konsumtion och produktion, fredliga och säkra samhällen samt en ökad jämlikhet inom och mellan länder är saker som inte får glömmas bort. Jag tror och hoppas även att miljömålen kommer kombineras med krav på ökad jämställdhet, mänskliga rättigheter samt unga människors möjlighet att påverka de beslut som tas, säger Alexandra Sjölin Falk.

Shimeng Zhou, COP21

Shimeng hemsidaShimeng Zhou är uppväxt på Tyresö och i Haninge men bor nu i Årsta. Shimeng har sitt starkaste föreningsengagemang i Utrikespolitiska förbundet Sverige. Hon har en pol. kand. i statskunskap från Uppsala universitet och har precis avslutat sina masterstudier i samhällsgeografi och hållbar utveckling vid University of Oxford. Tidigare har Shimeng studerat och bott i Peking och Paris, samt gjort praktik på Sveriges ständiga representation vid FN i New York.

– Ungdomar borde få mer makt att såväl delta i lösningar, som att ställa de riktigt utmanande frågorna. För mig är det därför viktigt att lyfta ett ungdomspolitiskt perspektiv; dessa perspektiv ses ofta som ”idealistiska” och ”naiva”, men kanske är det just där som styrkan ligger. Idealism tyder på ambition och hoppfullhet och utan dessa element kan vi omöjligen tänja på gränserna för vad som anses vara möjligt. Idealism och vision behövs för att hitta riktning, generera nya idéer, väcka engagemang och ingjuta hoppfullhet. Kanske är just detta som har saknats i COP-förhandlingarna hittills, säger Shimeng Zhou.

Felix Antman Debel, COP21

Felix hemsidaFelix Antman Debels kommer från Södermalm i Stockholm men bor nu i Tensta. Sedan 2010 har han varit engagerad i Socialdemokratiska studentförbundet. Han har också varit ordförande i flera lokala lajvföreningar inom Sverok – Spelhobbyförbundet. Utöver detta har Felix skrivit och arbetat med den socialdemokratiska tidskriften Tiden Magasin och SSU:s tidskrift Tvärdrag.

– Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Om utsläppen av växthusgaser inte drastiskt börjar minska under det kommande årtiondet är risken för att den globala uppvärmningen kommer få ödesdigra konsekvenser mycket stor. Klimat- och miljöfrågor har både i Sverige och globalt en alldeles för perifer roll på den politiska dagordningen. Det är min vilja och ambition att ungdomsrörelsen ska se till att de här frågorna hamnar högre upp på agendan i Sverige – och att Sverige går före och driver på för minskade utsläpp globalt, säger Felix Antman Debels.

Matilda Hellström, UNESCO

Mathilda hemsidaMatilda Hellström är 20 år, född och uppväxt i Skellefteå, Västerbotten. Hon har under många år engagerat sig för barn och ungas rättigheter, bland annat genom Rädda Barnens Ungdomsförbund och Sveriges elevråd – SVEA.

– Som representant för Sveriges ungdomsorganisationer ska jag jobba för att ungas verklighetsbeskrivningar, analyser och åsikter får inflytande, både i Sverige och i världen. Ungdomar är viktiga aktörer för sociala förändringar, fred och hållbar utveckling. Nu och i framtiden, säger Matilda Hellström.

Kontakt

Mirjam Olsson
mirjam.olsson@lsu.se
0734-602435

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s