Jorden är ingen gåva från våra föräldrar utan ett lån från våra barn

Idag har jag träffat Major Group for Children and Youth (MGCY) som samlar ungdomsorganisationer och unga internationellt för att påverka FN och som jag är med i och bevakar för LSU. I veckan samlas arbetsgrupper för hållbar utveckling av FNs medlemsländer för att diskutera jordbruk, ökenspridning och vatten och sanitet. Förra veckan skrev vi (LSU) på ett internationellt upprop från barn och unga som vi skickade till biståndsminister Gunilla Carlsson och som ni kan läsa här.

På eftermiddagen var jag i FNs huvudbyggnad där ursprungsbefolkningar samlas i veckan, också för att påverka FNs arbete med hållbar utveckling. Ursprungsbefolkningar har liksom barn och unga ett särskilt mandat för påverkan inom FN. Jag minns ett känt citat från när jag deltog i ett projekt med ursprungsamerikaner i Denver; jorden är ingen gåva från våra föräldrar utan ett lån från våra barn. Hade fler politiska ledare kunnat enas om att göra det till lag skulle vi kommit mycket längre i att ställa om till hållbar utveckling. 

BildBildBild

‘WE STAND ON THE MOUNTAIN OF DEVELOPMENT AND FOR THE FIRST TIME, MOTHER EARTH IS SENDING INVOICES BACK’

I torsdags hände en rolig grej! Jag var med i generalförsamlingen (FNs beslutande organ) vid en diskussion om hållbar utveckling. Vår egen svenska hållbarhetskändis Johan Rockström (Executive director vid Stockholm Resilience Centre, SU) debatterade med Jeffrey Sachs (författare till bla “end of poverty” och professor vid Columbia University). De diskuterade det akuta läge planeten befinner sig i, de planetära gränserna och hur vi måste – och kan – ställa om den utvecklingen.

Rubriken i dagens inlägg är ett citat från Rockström, taget härifrån.

Det är väldigt kul att se att generalförsamlingen bjuder in forskare som vågar vara radikala! Över huvud taget är det positivt när man vid beslutsfattande på nationell såväl som internationell nivå lyssnar till forskning.

Avslutningsvis berättade Amina J. Mohammed, som är Ban Ki-Moons rådgivare i Post-2015 agendan, att panelen kommer att presentera en agenda för hur vi kan omställning till hållbar utveckling. Mer om det när den släpps!

Förresten, Evangelina från ungdomar.se bloggar för UD och nämnde några av våra slutsatser från turnén UD-bloggen – kolla in det här!

/David

Hållplats 2015 – vår första input till den globala utvecklingsagendan

Ett stort tack till alla som deltog under Hållplats 2015 och hjälpte till med input till den framtida utvecklingsagendan, här är en del av resultatet: LSU – Priorities for the Post-2015 Agenda 20130320 . För er som inte var där kan vi berätta att det var en dag som LSU arrangerade på Sida i Stockholm där framtidens globala utvecklingsmål, Post 2015-agendan, diskuterades. Paneldiskussioner värvades med workshops där vi skrev och utvecklade idéer till input från oss unga.

Dagen inleddes med en paneldiskussion om de nuvarande milleniemålen och hur de behöver kompletteras. FN-representanten Johannes tog bland annat upp betydelsen av utbildning och utbildningens kvalitet och vikten av att även inkludera högre utbildning. Deltog i panelen gjorde även Monica Lorensson som representant från UNDP, Bawar Ismail som är utrikespolitisk talesperson för LUF, Tayson Mudarikiri från LSU:s partnerorganisation i Zimbabwe, Ulrika Rönmark från svenska FN-förbundet.

Den andra paneldiskussionen fokuserade på den framtida agendan och hur den ska utformas. Bland annat lyfte vi fram behovet av nya mål som grundar sig på begreppet hållbar utveckling. I diskussionen deltog Lorentz Tovatt från Grön Ungdom, Kristina Ljungros från RFSU, Lisa Emelia Svensson som är Sveriges ambassadör i havs- och vattenfrågor och FN-representanterna Sona Rashid och David Collste.

Hela dagen resulterade i ett dokument med LSU:s topp fem-prioriteringar till den nya utvecklingsagendan, LSU – Priorities for the Post-2015 Agenda 20130320. I dokumentet betonar vi inledningsvis betydelsen av att inkludera unga i processen där nya utvecklingsmål tas fram, både som mottagare och som aktörer för förändring. Vårt övergripande mål är en agenda som är hållbar: en utveckling som möter dagens behov utan att hindra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå det valde vi att utifrån konsultationens diskussioner betona:

  1. Utbildningens betydelse för den globala utvecklingen
  2. Inkludering av unga i arbetsmarknader runt om i världen
  3. Fördelningen av välfärd och resurser måste bli mer jämlik så att alla får del av ekonomins utveckling.
  4. Social jämlikhet och diskriminering måste bli del av den framtida utvecklingen med en bred syn på jämlikhet.
  5. Miljöns nedbrytning och förstörda ekosystem är hot mot både nuvarande och kommande generationer. Därför behövs en omvandling av samhället innefattande en sänkning av total produktion, konsumtion och utsläpp för att anpassa oss till planetens begränsningar.

Återigen ett stort tack till alla som deltog!

Förra lördagen var det Earth Hour. Då lanserades även PUSH Sverige, en organisation som organiserar unga för hållbarhet (http://pushsverige.se/). Under en mörk kväll fylld med workshops, fantastiska artister och diktläsare firades Earth Hour samtidigt som PUSH Sverige lanserades. PUSH Sverige är tänkt att vara den svenska motsvarigheten till PUSH Europe som arbetar med samma frågor.

Imorgon den 4 april ska jag David och Sona på Global Health-dag och på måndag 8 april inleder vi Hållbarhetsturnén. Under Hållbarhetsturnén kommer vi tillsammans med Ungdomar.se och andra organisationer och företag träffa gymnasieelever runt om i Sverige. Vi kommer att under turnén hålla workshops ihop med Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) om de framtida globala utvecklingsmålen, Post 2015-agendan. Vi hoppas att få bra idéer och tankar om hur vi tillsammans ska nå en hållbar utveckling och en värld utan fattigdom. Snart kommer det dyka upp input här som vi får längs vägen…

Schemat för turnén finns här: http://ungdomarab.se/wp-content/uploads/2013/02/Hallbarhetsturnen_2013_info.pdf

Vi kanske ses under turnén!

FN-representanterna genom David

 

 

Presentation David Collste, FN:s konferens för hållbar utveckling

Hej!

Jag heter David Collste och kommer tillsammans med Johannes Danielsson och Sona Rashid att representera svenska ungdomsorganisationer i FN 2013. Jag kommer att delta i FN:s konferens för hållbar utveckling och det efterföljande högnivåmötet i New York i september 2013 i samband med arbetet med den nya utvecklingsagendan.

Jag är 24 år och växte upp i Linköping. Jag har en politices kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet där jag nu läser masterkurser i statskunskap. Hösten 2012 arbetade jag med multilateralt bistånd som praktikant på Sida i Stockholm. Då arbetade jag bland annat med frågor kopplade till post 2015-processen. Jag nominerades till posten som FN-representant av CISV, en fredsutbildande organisation där jag nu sitter i kommittén som är ansvarig för internationella projekt, så kallade IPP. Jag arbetade tidigare arbetat för Sveriges Elevkårer och har suttit i styrgruppen för Operation Dagsverke. Jag hoppas få möjlighet att föra in perspektiv från olika svenska ungdomsorganisationer i FN-arbetet.

Det är en spännande tid med många utmaningar vi representanter har framför oss. De senaste decennierna har hundratals miljoner lyfts ur fattigdom i världen. Vissa av FN:s milleniemål ser ut att komma att uppfyllas, samtidigt ser det betydligt mörkare ut för målen som innefattar en större samhällsomvandling – framför allt när det gäller anpassning till planetens begräsningar. Vi har råd att utrota fattigdomen i världen och möjlighet att styra mot en hållbar utveckling. Tyvärr domineras dock världspolitiken ofta av kortsiktiga perspektiv vilket hindrar detta.

2013 är året då förslag på nya utvecklingsmål för världen ska skrivas. Sverige är med i detta arbete, bland annat genom att biståndsminister Gunilla Carlsson är en av 27 utvalda ledare i FN:s högnivåpanel som arbetar med utvecklingsagendan efter 2015. Att representera svenska ungdomsorganisationer i FN just i år innebär därför en särskilt stor möjlighet att lyfta ungas perspektiv och jag lovar att göra mitt bästa för en mer rättvis och hållbar värld.

Avslutningsvis vill jag passa på att flagga för Hållplats 2015, en konsultation som LSU har för att samla in ungas och ungdomsorganisationers perspektiv på utvecklingsagendan efter 2015. Eventet hålls på Sida i Stockholm lördag 16 mars. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma, gå med i facebookeventet här: https://www.facebook.com/#!/events/576889655657319/?fref=ts och anmäl dig på http://www.lsu.se/post2015-registrering/ . Hoppas vi ses där och tveka inte att höra av dig om du har frågor om våra uppdrag eller synpunkter på vilka frågor vi ska driva!

Vi hörs under året!

David

Stockholm+40

Stockholm+40 är en internationell konferens i Stockholm 23-25 april 2012 arrangerad av UD och miljödepartementet för bl a politiker, näringsliv och ungdomar som handlar om hållbara innovationer, hållbara livsstilar och hållbar produktion. 

Okej. Först UNCSD, 10YFP on SCP, UNCED, Rio+20* och nu Stockholm+40. Lite rörigt möjligen. En tidslinje kanske gör det hela klarare.

1972 – världens första FN-konferens för miljö. Stockholm, Sverige.

1992 – världens första konferens för hållbar utveckling (UNCED). Många deltagare, värdsledar-tätt och stor deltagan från civilsamhället. Rio de Janeiro, Brasilen.

2012 – 20 år sedan mötet i Rio 1992. Världens ledare känner att det här med hållbar utveckling måste prioriteras mer globalt och därför ska världens ledare samlas i Rio i juni på ett möte som brukar kallas Rio+20.

Men! 2012 – 40 år sen mötet i Stockholm 1972. UD och miljödepartementet ser möjligheten att uppmärksamma både 40-årsjubileet och vara en del av arbetet inför Rio+20 genom den internationella konferensen Stockholm+40 (läs mer här). Idén är att samla beslutsfattare, näringsliv och ungdomar till en internationell konferens i Stockholm för diskussioner kring några teman. Genom att samla olika intressen och ge dessa samma inflytande på mötet hoppas man att kunna skapa givande diskussioner kring hållbara innovationer med fokus på miljöteknik, hållbar produktion (Corporate Social Responsibility, CSR) och Hållbar livsstil. Resultaten från konferensen kommer att rapporteras på Rio+20 på något sätt, ännu inte klart hur.

På LSU Forum 2011 var det en paneldiskussion om Rio+20 och Stockholm+40, med Lorentz Tovatt från wakeupcall, Tony Clark som är ansvarig för Stockholm+40 och mig.

Unga, näringsliv, forskare och ministrar. Alla samlade och världens chans att lyfta olika hållbarhetsfrågor! Så vilka frågor tycker din organisation är viktiga för att vi ska nå hållbar utveckling? Hur hör de frågorna ihop med konferensens teman? Vad skulle ni kunna göra inför, under och efter Stockholm+40?

Så fort vi vet mer om hur det kommer fungera med ackreditering till mötet och LSUs roll både inför Stockholm+40 och Rio+20 kommer mer info här på bloggen. Följ gärna @johannasalmi för löpande info om #sthlm40 och #Rioplus20!

*Ordlista:

UNCSD = FNs kommission för hållbar utveckling, CSD, det var där jag representerade LSU i maj 2011.

Läs mer här om: 10YFP on SCP och Rio+20

Vision och planetflytt

På avslutningsceremonin med hela universitet rappade Nicolò (som under veckan representerade Road to Rio+20) om vad vi gjort:

We came here to strategize, with focus in our head and passion in our eyes, to lead a global movement that never falls apart and capture our vision on a flipchart!

Så, som sammanfattning och från strategimötet i Mollina kommer här vår vision för Rio+20:

Our vision for Rio+20 is to be the birthplace of trust and universal participation and a level playing field to create an open atmosphere for building equitable and sustainable global society towards a good and just world for all.

Hela gruppen! AEGEE, Small Earth Nepal, Terrazul, Global Coalition for Climate Action, Human Impacts Institute, WAGGGS, Vital Actions for Sustainable Development, Rio+twenties, European Youth Forum, Peace Child International/Road to Rio+20, German National Youth Council,  Dutch National Youth Council och LSU- Sveriges ungdomsorganisationer fanns representerade på mötet.

Utsikt från pilens nedre hörn…

Efter avslutningsceremonin arrangerade vi, tillsammans med universitetet en aktion för moving planet.  För lördagen den 24e september var det nämligen en global ”day to move beyond fossil fuels”. Över 2000 aktioner i 175 länder, spana in fler bilder på http://www.moving-planet.org/

Universitetets deltagare samlade för moving planet! Foto: Mathieu Soete

Förresten, missa inte att följa bloggen de närmaste veckorna – Malin Johansson (twitter: travellinmalin) är i New York och representerar LSU i FNs genearlförsamling!

Visioner, mål… action!

Det viktigaste under mötet i Mollina, som ju faktiskt hette International youth strategy meeting, var att skapa en strategi för arbetet med Rio+20. Det gjorde vi  genom att under veckan sätta upp visioner, mål och slutligen en handlingsplan.

Vi började med att fundera på visioner redan tidigt i veckan med att med hjälp av post-it (såklart)  sätta upp våra personliga förväntningar på tiden fram till Rio+20, självaste konferensen, konkret resultat av konferensen och vilken inverkan Rio+20 kommer ha på samhället i stort.

Första steget mot färdig vision

Någon dag senare började vi med att formulera gemensamma visioner. Jag var i gruppen som jobbade med inför Rio+20. Vi valde att tänka utifrån hur vi vill att Youth space* ska vara. (Rio+20 Youth space är sättet som man valt att organisera FNs major group of children and youth – det vill säga ett sätt för barn och ungdomar att påverka Rio+20.) Vår vision för arbetet i Youth space blev till slut såhär:

Our Youth Space is inclusive, equitable, diverse and democratic and facilitates meaningful, powerful, impactful engagement in the build up to Rio+20 that inspires within and beyond.

Anna presenterar och reviderar vår vision för hur vi ska arbeta inför Rio+20

Vi formulerade sedan ett antal mål för att kunna nå vår vision, som exempelvis handlade om att det ska vara lätt att engagera sig oavsett hur mycket förkunskaper man har, att arbetet lockar många och att det ska vara lätt att lägga ner så mycket eller lite tid man vill på sitt engagemang.

På fredagen var sedan det slutliga hästjobbet att sätta upp delmål och göra en handlingsplan för att kunna uppnå varje mål. Vi gick igenom mål för mål, diskuterade vad som behövdes göras för att nå varje mål, satte tidsgränser, bestämde ansvarig och funderade på svårigheter som kan uppstå.

Exempel på saker vi kom överens om som behövs göra inför Rio+20 är: göra en ny stört snygg och bra hemsida,  genomföra kampanjer i sociala medier och sätta ihop ett team som kan översätta information till och från till exempel portugisiska…

Jag ska bland annat jobba med att kartlägga vilka ungdomsorganisationer som jobbar med Rio+20 och vad de gör (så man sedan på hemsidan kan se vad som händer nära en själv) och hjälpa till att etablera ett forum/kunskapsdatabas som offeciella ungdomsrepresentanter till CSD och Rio+20 kan använda sig av.

Vill du också engagera dig inför Rio+20? Du kan exempelvis

  • gå in på http://rioplustwenties.org/ och skriva upp dig på deras nyhetsbrev
  • engagera dig i *Youth space! Jobba med det konkreta resultatet av Rio+20 – var med och påverka policy, inom mål med konferensen (den är jag med i), grön ekonomi eller om internationell miljöstyrning signa up på http://www.youthcaucus.net/rioplus20. Tycker du att marknadsföring är roligare? Gå då med i communications!
  • dra igång något lokalt till exempel med din organisation! Vill du diskutera vad man kan göra, mejla mig gärna på johanna.salmi [a] lsu.se